Subaru usub KÕIKEHÕLMAVA OHUTUSE ideesse ja selle oluliseks põhimõtteks on õnnetuste ennetamine, mille saavutamiseks tehakse pingsat arendustööd. Just selle eesmärgiga on loodud EyeSight*1, Subaru teedrajav juhtimise abisüsteem. Justkui kahe paari prillidega, jälgib EyeSight kahe stereokaamera abil eesolevat, tajudes ümbrust kolmemõõtmeliste kõrgresolutsioonis värvikujutistena, peaaegu nagu inimsilm. Kasutades kahe kaamera salvestusi objektide täpse kuju, kiiruse ja kauguse määramiseks, suudab süsteem tuvastada mitte ainult autosid, vaid ka mootor- ja jalgrattaid ning jalakäijaid.*2 Võimaliku ohu korral hoiatab süsteem juhti ja vajadusel rakendab õnnetuse vältimiseks pidurid. Selliste arenenud turvarakendustega leevendab EyeSight juhi tähelepanukoormat ja ning suurendab Outbackis sõites sinu turvatunnet.

EyeSight sisaldab kahte tüüpi tehnoloogilisi lahendusi:
juhiabi funktsioon, mis aitab teel toimuvast teada anda ning avarii ennetamise
funktsioon, mis ohu korral sekkub ning aitab õnnetust vältida.

KOHANDUV KIIRUSHOIDIK

EyeSight mitte ainult ei hoia juhi poolt soovitud püsikiirust nagu tavaline kiirushoidik, vaid on suuteline kohandama sõiduki kiirust vastavalt eesliikuja kiiruse muutustele ning hoidma eesoleva sõidukiga fikseeritud distantsi. Kohanduv kiirushoidik juhib mootori, ülekandesüsteemi ja pidurite tööd, et hoida liiklusvooga sama kiirust. Funktsioon toimib laias kiirustevahemikus, alates umb 0 km/h kuni 180 km/h. Ennekõike kiir- ja maanteedel kasutamiseks mõeldud kohanduv kiirushoidik tuvastab eessõitva auto ja selle pidurituled ja aitab pikkadel sõidudistantsidel sõita mugavalt samas tempos aeg-ajalt kiirust muutva liiklusvooga.SÕIDURAJALT KÕRVALEKALDUMISE JA VÄLJASÕIDU HOIATUS

Kui juht on väsinud või hajevil ja auto hakkab sõiduraja piirides ühest servast teise kalduma, siis aitab sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem helisignaali ja vilkuva märgutule abil juhi tähelepanu taastada. Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem aktiveerub vaid kiirustel umbes 60 km/h või rohkem. Kui auto liigub kiirusel umbes 50 km/h või rohkem ning juht hakkab kogemata oma sõidurajalt välja pöörama ilma suunda näitamata, siis rakendub sõidurajalt väljasõidu hoiatussüsteem ning annab enne väljasõitu märku helisignaali ja hoiatustule vilgutamisega.

Eesoleva sõiduki liikumismärguanne

Kui oled teise auto taga peatunud ning EyeSight tuvastab eesoleva sõiduki paigaltvõtu, annab süsteem juhile helisignaali ja vilkuva märgutulega teada vajadusest samuti liikuma hakata.KOKKUPÕRGET ENNETAV PIDURDUSSÜSTEEM

Tuvastades võimaliku kokkupõrkeohu eesoleva sõiduki või muu objektiga, hoiatab kokkupõrget ennetav pidurdussüsteem juhti helisignaali ja näidikupaneelil vilkuva märgutulega. Kui juht eesolevast objektist kõrvale ei põika, rakendab süsteem automaatselt pidurid löögijõu vähendamiseks või võimalusel ka kokkupõrkeärahoidmiseks. Kui juht teeb kõrvalepõike, siis rakenduv pidurdusabi süsteem on abiks kokkupõrke vältimisel.*3KOKKUPÕRGET ENNETAV GAASIVÄHENDUS

Kui EyeSight on tuvastanud vahetult auto ees oleva takistuse, aga juht tagurdamise asemel lülitab sisse edasikäigu, siis annab gaasivähenduse turvasüsteem mitu lühikest hoiatussignaali, vilgutab märgutuld ja vähendab mootori võimsust, et aidata vältida otsasõitu eesolevale takistusele.

Kokkupõrget ennetav rooliabi

Tuvastades ees võimaliku kokkupõrkeohu, aitab kokkupõrget ennetav rooliabi juhil avarii vältimiseks teha järsu möödapõike.*1 Juhiabi süsteem EyeSight ei pruugi alati toimida optimaalselt kõikides ettetulevates liiklustingimustes. Autojuhil on alati vastutus liigelda ohutult ja tähelepanelikult ning jälgida liikluskorraldusvahendite märguandeid. Juhiabi süsteemi efektiivsus sõltub paljudest asjaoludest, nagu sõiduki hooldus, ilma- või teeolud. Süsteemi detailne kasutusõpetus ning käesolevas materjalis käsitletud EyeSight funktsioonide piirangud on välja toodud auto Kasutusjuhendis.
*2 Kuna EyeSight suudab tuvastada ainult selliseid objekte, mis on kõrgemad kui 1 m maapinnast, siis nt alla 1 m pikkuseid lapsi süsteem ei märka. Seega peab olema valmis olukordadeks, kus sõltuvalt tingimustest ei ole objekti tuvastamine võimalik.
*3 Kokkupõrget ennetav pidurdussüsteem ei pruugi toimida igas olukorras. Sõltuvalt objektide kiiruste erinevustest, objekti kõrgusest ning muudest asjaoludest, ei pruugi igas situatsioonis olla täidetud kõik vajalikud tingimused EyeSight’i optimaalseks tööks.